Integritetspolicy

 

Personlig information är just det, personlig. När du delar med dig av dina personuppgifter till Fotograf Jonna Nimonius gör du förmodligen det för att du ska beställa från oss, och då har du också rätt att veta hur vi hanterar dina uppgifter. Därför kommer här en förklaring.


1. Data
Fotograf Jonna Nimonius använder bara personlig information som vi får direkt av dig, t.ex. då du beställer en produkt eller en service av oss.

Vi använder följande uppgifter:

- Kundens namn samt adress
- Telefonnummer
- Faktureringsadress
- E-mailaddress
- Betalningsinformation
 

Som du säkert förstår behöver vi uppgifter om leveransadress, så att vi kan leverera din beställning till er. Även behöva faktureringsadress för er faktura.


2. Säkerhet
Jag delar ej med mig av några uppgifter till andra företag.

3. Tid för lagring
Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna utföra ordern och lagen kräver att vi sparar betalningsinformation i sju år.

 

4. Ändamål

Vi använder de uppgifter du ger oss för olika ändamål.

Leverans
Uppgifterna du lämnar behövs för att kunna genomföra din order. 


Har du frågor kan du ställa dessa via ett kontaktformulär där du ombeds att lämna en del uppgifter. Du väljer själv vilken information du skickar till oss och informationen sparas endast så länge som det behövs för att vi ska kunna besvara dina frågor fullt ut. Vi vill självklart hjälpa dig på bästa möjliga sätt.


11. Klagomål
Är du missnöjd med hur vi hanterar persondata är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Dutch Data Protection Authority som utövar tillsyn över hantering av persondata.